Διακρίσεις κρασιών μας!

Οι βραβεύσεις συνεχίζονται...

23ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης:

 • Εμπ. Ονομασία: M x m = Μ², Εταιρεία: Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
 • Βραβευμένα-Μετάλλια: ΑΣΗΜΕΝΙΟ, 2022 Επιτραπέζιος Οίνος Λευκός Ελλάδα

 • Εμπ. Ονομασία: ΑΤΤΟΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ, Π.Γ.Ε. Αττική, Εταιρεία: Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
 • Βραβευμένα-Μετάλλια: ΧΑΛΚΙΝΟ, 2022 Ποικιλιακός Οίνος Λευκός Ελλάδα

 • Εμπ. Ονομασία: ΒΟΡΡΟΣ, Π.Γ.Ε. Αττική, Εταιρεία: Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
 • Βραβευμένα-Μετάλλια: ΧΑΛΚΙΝΟ, 2022 Επιτραπέζιος Οίνος Λευκός Ελλάδα

 • Εμπ. Ονομασία: ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, Ονομασία κατά παράδοση, Εταιρεία: Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
 • Βραβευμένα-Μετάλλια: ΧΑΛΚΙΝΟ, 2022 Επιτραπέζιος Οίνος Λευκός Ελλάδα

 • Εμπ. Ονομασία: ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΟΧΙ, Π.Γ.Ε. Αττική, Εταιρεία: Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
 • Βραβευμένα-Μετάλλια: ΧΑΛΚΙΝΟ, 2022 Επιτραπέζιος Οίνος Λευκός Ελλάδα

 • Εμπ. Ονομασία: ΛΑΜΠΤΡΕΥΣ, Π.Γ.Ε. Αττική, Εταιρεία: Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
 • Βραβευμένα-Μετάλλια: ΧΑΛΚΙΝΟ, 2021 Επιτραπέζιος Οίνος Eρυθρός Ελλάδα

 • Εμπ. Ονομασία: ΒOTANICAL MELODY, Εταιρεία: Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
 • Βραβευμένα-Μετάλλια: ΧΑΛΚΙΝΟ, 2021 Αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο Ελλάδα

21ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης:

 • Εμπ. Ονομασία: ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΟΧΙ, Π.Γ.Ε. Αττική, Εταιρεία: Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
 • Βραβευμένα-Μετάλλια: ΧΑΛΚΙΝΟ, 2020 Επιτραπέζιος Οίνος Λευκός Ελλάδα

20ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης:

 • Εμπ. Ονομασία: ΛΑΜΠΤΡΕΥΣ, Π.Γ.Ε. Αττική, Εταιρεία: Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
 • Βραβευμένα-Μετάλλια: ΧΑΛΚΙΝΟ, 2019 Επιτραπέζιος Οίνος Eρυθρός Ελλάδα

 • Εμπ. Ονομασία: ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΟΧΙ, Π.Γ.Ε. Αττική, Εταιρεία: Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
 • Βραβευμένα-Μετάλλια: ΧΑΛΚΙΝΟ, 2019 Επιτραπέζιος Οίνος Λευκός Ελλάδα

 • Εμπ. Ονομασία: ΒΟΡΡΟΣ, Π.Γ.Ε. Αττική, Εταιρεία: Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
 • Βραβευμένα-Μετάλλια: ΧΑΛΚΙΝΟ, 2018 Επιτραπέζιος Οίνος Λευκός Ελλάδα

19ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης:

 • Εμπ. Ονομασία: ΛΑΜΠΤΡΕΥΣ, Π.Γ.Ε. Αττική, Εταιρεία: Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
 • Βραβευμένα-Μετάλλια: ΧΑΛΚΙΝΟ, 2018 Επιτραπέζιος Οίνος Eρυθρός Ελλάδα

Λαμπτρεύς 2019

Λαμπτρεύς 2019

Λαμπτρεύς 2020

Λαμπτρεύς 2020

Βορρός 2020

Βορρός 2020

Μικρό Μετόχι 2020

Μικρό Μετόχι 2020