Ιστορικό

Αγρ. Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου

Mε ιστορία που ξεκινά από το 1934 στη σημερινή μορφή ο συνεταιρισμός με την επωνυμία Αγροτικός Συνεταιρισμός Κορωπίου, αναδιαμορφώθηκε το 1986 κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1541/1985 και είναι ο μόνος που λειτουργεί σήμερα στο Κορωπί.

Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μίας συνιδιόκτητης και δημοκρατικής διοικούμενης επιχείρησης.
Για την επίτευξη των σκοπών του αναπτύσσει δραστηριότητες τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης, και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και ειδικά των οινικών προϊόντων.
O Αγρ. Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Κορωπίου είναι μια κοινωνική επιχείρηση που την αποτελούν κορωπιώτικες οικογένειες με κουλτούρα και παράδοση στην καλλιέργεια του αμπελιού.
Με σεβασμό στην παράδοση, και σε πείσμα των καιρών, οι συνεταίροι συνεχίζουν με πολύ ελληνικό φιλότιμο και με επαχθείς οικονομικές συνθήκες να καλλιεργούν τα αμπέλια τους διατηρώντας το παραδοσιακό Αττικό τοπίο των Mεσογείων.
Από την φιλότιμη αυτή προσπάθεια παράγονται ετησίως κατά μέσο όρο 900 τόννοι εξαιρετικού λευκού οίνου, όπου η τύχη του αντιπαλεύει τα τελευταία χρόνια και συγκρούεται με τους χείμαρους της παγκοσμιοποίησης στην οικονομία και της διακίνησης των αγνώστου προέλευσης αγαθών.
Κύρια ποικιλία αμπέλου που καλλιεργείται στα Μεσόγεια είναι το σαββατιανό.
Το αμπέλι είναι συνυφασμένο με τον τρόπο ζωής μας και την ιστορία του τόπου μας. Είναι συνδεδεμένο με τις πατροπαράδοτες παραδόσεις μας.
Είναι κομμάτι των πολιτισμικών μας αξιών.
Στον Αγρ. Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Κορωπίου μπορείτε κατόπιν συνεννόησης να ξεναγηθείτε στους χώρους του οινοποιείου και της έκθεσης φωτογραφίας στον μουσειακό χώρο του παλαιού εμφιαλωτηρίου, να θαυμάσετε τον αρχαίο ληνό του 350 π.χ που εκτίθεται στον προαύλιο χώρο και επίσης μπορείτε να δοκιμάσετε τα τοπικά κρασιά που παράγονται από τους αμπελώνες του Κορωπίου καθώς και τη γνήσια παραδοσιακή ρετσίνα των Μεσογείων…